Секции на вградения уеб сървър

Секции на вградения уеб сървър


В таблицата по-долу са описани основните екрани на вградения уеб сървър.


Раздел или секция
Описание
Раздел “Състояние”
Предоставя информация за принтера, състоянието и конфигурацията.

Състояние на устройството: Показва състоянието на устройството и колко живот остава за HP консумативите, като 0% означава, че консумативът е изчерпан.

Състояние на консумативите: Показва приблизително колко живот остава за HP консумативите, като 0% означава, че консумативът е изчерпан. Тази страница дава също така номерата на консумативите.

Device Configuration (Конфигурация на устройството): Показва информацията за принтера, която съществува на Configuration page (Страница за конфигурацията).

Network Summary (Мрежово резюме): Показва информацията за принтера, която съществува на страницата Network Configuration (Конфигурация на мрежата).

Print Info Pages (Печат инфо страници): Позволява ви да отпечатвате списъците с PCL, PCL6 и PS шрифтове, както и на страницата за състояние на консумативите, която принтерът генерира.

Color usage job log (Регистър със заданията и използването на цветовете): Показва едно по едно заданията за цветен печат.

Event Log (Регистър на събитията): Показва списък на всички събития и грешки в принтера.

Бутон Поддръжка: Дава връзка към страницата за поддръжка на принтера. Бутонът Поддръжка може да бъде защитен с парола; вж. Задаване на парола

Бутон Пазаруване на консумативи: Дава връзка към страница, на която можете да поръчате консумативи за принтера. Бутонът Пазаруване на консумативи може да бъде защитен с парола; вж. Задаване на парола
Settings (Настройки) раздел
Дава възможност за конфигуриране на принтера през компютъра.

Device Information (Информация за устройството): Позволява ви да наименувате принтера и да му присвоите инвентарен номер. Въведете името на основното лице за контакти, което ще получава информация за принтера.

Paper Handling (Боравене с хартията): Позволява да промените за принтера настройките по подразбиране за работа с хартията.

Printing (Печат): Позволява да промените за принтера настройките по подразбиране за печат.

PCL 5c: Позволява да промените за принтера настройките по подразбиране за PCL 5c.

PostScript: Позволява да промените за принтера настройките по подразбиране за PostScript.

Print Quality (Качество на печат): Позволява да промените за принтера настройките по подразбиране за качество на печата, включително настройките за калибриране.

Print Density (Плътност на печат): Позволява ви да промените за всеки консуматив стойностите за контрасти, осветявания, средни тонове и сенки.

Paper Types (Типове хартия): Позволява ви да конфигурирате режими на печат, които съответстват на типовете възприемани от принтера носители.

System Setup (Системна настройка): Позволява да промените за принтера настройките по подразбиране за системата.

Service (Сервиз): Позволява ви да започнете процедура по почистване на принтера.

Support (Поддръжка) бутон: Дава връзка към страницата за поддръжка на принтера. Бутонът Support (Поддръжка) може да бъде защитен с парола.

Shop for Supplies (Купуване на консумативи) бутон: Дава връзка към страница, на която можете да поръчате консумативи за принтера. Бутонът Shop for Supplies (Купуване на консумативи) може да бъде защитен с парола.
HP Color Laserjet CP2020 note Секции на вградения уеб сървър ЗАБЕЛЕЖКА:

Бутонът Настройки може да бъде защитен с парола; вж. Задаване на парола. Ако принтерът е свързан към мрежа, винаги се консултирайте с администратора на принтера, преди да промените настройките в този раздел.

Networking (Работа в мрежа) раздел
Дава възможност за промяна на настройките за мрежата през вашия компютър.
Мрежовите администратори могат да използват този раздел, за да управляват свързаните с мрежата настройки на принтера, когато той е свързан към мрежа, базирана на IP-адреси.
HP Color Laserjet CP2020 note Секции на вградения уеб сървър ЗАБЕЛЕЖКА:

Бутонът Мрежа може да бъде защитен с парола; вж. Задаване на парола.

HP Color Laserjet CP2020 Секции на вградения уеб сървър