Типове инсталации на софтуер за Windows

Типове инсталации на софтуер за Windows


Можете да избирате между следните инсталации на софтуер:


Препоръчана. Инсталира всичкия софтуер за продукта, включително ръководството за потребителя. Това може да се избере или за инсталация с директна връзка (USB) или мрежова инсталация.

Express USB Install (Експресна инсталация чрез USB). Инсталира минималния софтуер за даден продукт, който използва директна USB връзка. Избирането на този метод на инсталиране сочи, че вие приемате условията на HP’s Software License (Софтуерния лиценз на НР).

Express Network Install (Експресна мрежова инсталация). Инсталира минималния софтуер за даден продукт, който е свързан към определена мрежа. Избирането на този метод на инсталиране сочи, че вие приемате условията на HP’s Software License (Софтуерния лиценз на НР).

HP Color Laserjet CP2020 Типове инсталации на софтуер за Windows