Шлюзове

Шлюзове


Шлюзовете (маршрутизатори) се използват за свързване на мрежи. Шлюзовете са устройства, които работят като преводачи между системи, които не използват еднакви комуникационни протоколи, форматиране на данни, структури, езици или архитектури. Шлюзовете препакетират пакетите с данни и променят синтаксиса, така че да съответства на системата, за която са предназначени. Когато мрежите са разделени на подмрежи, нужни са шлюзове за свързване на една подмрежа с друга.

Този раздел предоставя информация по следните теми:

HP Color Laserjet CP2020 Шлюзове