Конфигуриране на IP параметри

Конфигуриране на IP параметри


Параметрите за конфигуриране на IP могат да бъдат задавани ръчно или всеки път да се изтеглят автоматично чрез DHCP или BOOTP при всяко включване на принтера.

Когато един нов принтер бъде включен, ако той не може да получи автоматично валиден IP адрес от мрежата, той автоматично си задава IP адрес по подразбиране. В малка частна мрежа се присвоява уникален IP адрес в обхвата от 169.254.1.0 до 169.254.254.255. IP адресът за принтера е изписан на страницата с конфигурацията и в отчета за мрежата. Вж. Менюта на контролния панел.

Този раздел предоставя информация по следните теми:

HP Color Laserjet CP2020 Конфигуриране на IP параметри