Почистване на засядане в областта на фюзера

Почистване на засядане в областта на фюзера


1.
Отворете вратичката на задната страна на принтера.

HP Color Laserjet CP2020 owl jam feedarea1 Почистване на засядане в областта на фюзера

2.
Ако е необходимо, натиснете водача (вж. 1) и отстранете всяка видима хартия (вж. 2) от дъното на областта за излизане на разпечатаните страници.

HP Color Laserjet CP2020 owl jam duplexer1 Почистване на засядане в областта на фюзера

HP Color Laserjet CP2020 note Почистване на засядане в областта на фюзера ЗАБЕЛЕЖКА:

Ако се скъса лист хартия, погрижете се да премахнете всички парчета, преди да възобновите печатането. Не използвайте остри обекти за извличане на парчетата хартия.

3.
Затворете вратичката на задната страна на принтера.

HP Color Laserjet CP2020 owl jam feedarea4 Почистване на засядане в областта на фюзера

HP Color Laserjet CP2020 Почистване на засядане в областта на фюзера