Местоположение на засядането

Местоположение на засядането


Използвайте тази илюстрация, за да намерите местоположенията на засяданията.

HP Color Laserjet CP2020 owl jamlocations Местоположение на засядането

1
Изходяща тава
2
Тава 1
3
Тава 2
4
Опционална тава 3
5
Фюзер (зад задната вратичка)
6
Област за достъп при засядания на тава 2

HP Color Laserjet CP2020 Местоположение на засядането