Фактори, които се отразяват на работата на продукта

Фактори, които се отразяват на работата на продукта


Няколко фактора се отразяват на времето за отпечатване на задание:


Максимална скорост на продукта, измерена в страници на минута (ppm)

Използването на специална хартия (като например прозрачно фолио, тежка хартия и хартия със специален размер)

Работа на продукта и време за изтегляне

Сложността и размерът на изображенията

Скоростта на компютъра, който използвате

USB връзката

HP Color Laserjet CP2020 Фактори, които се отразяват на работата на продукта