Ограничения за използвани материали

Ограничения за използвани материали


Този продукт на HP не съдържа добавен живак.

Този продукт на HP не съдържа батерия.

HP Color Laserjet CP2020 Ограничения за използвани материали