Формуляр за информационни услуги

Формуляр за информационни услуги


КОЙ ВРЪЩА ОБОРУДВАНЕТО?
Дата:
Човек за връзка:
Телефон:
Алтернативна връзка:
Телефон:
Адрес за връщане на стоката:
 
 
Специални инструкции за връщане на стоката:
КАКВО ИЗПРАЩАТЕ?
Име на модела:
Номер на модела:
Сериен номер:
Моля, приложете всякакви разпечатки, които имат практическо значение. НЕ изпращайте аксесоари (ръководство, почистващи консумативи и т. н.), които не са необходими за извършване на ремонта.
ИЗВАДИХТЕ ЛИ ПЕЧАТАЩИТЕ КАСЕТИ?
Трябва да ги извадите, преди да изпратите принтера, освен ако нямате технически проблем, който да ви пречи да направите това.
[ ] Да.
[ ] Не, не мога да ги извадя.
КАКВО ТРЯБВА ДА БЪДЕ НАПРАВЕНО? (Приложете отделен лист хартия, ако е необходимо.)
1. Опишете в какво се състои повредата. (Каква беше повредата? Какво сте правили, когато се е появила повредата? С какъв софтуер сте работили? Повтаря ли се повредата?)
 
2. Ако повредата се появява периодично, колко време минава между периодичните й появи?
3. Ако устройството ви е свързано към едно от следните устройства, напишете производителя и номера на модела.
Персонален компютър:
Модем:
Мрежа:
4. Допълнителни забележки:
 
КАК ЩЕ ПЛАТИТЕ ЗА РЕМОНТА?
[ ] Покрива се от гаранцията
Дата на закупуване/дата на получаване:
(Приложете доказателство за покупката или документ за получаване с оригинална дата на получаване.)
[ ] Номер на договора за поддръжка:
[ ] Номер на поръчка за покупка:
Освен за договорните и гаранционните услуги, номерът на поръчката за покупка и/или упълномощения подпис трябва да придружават всяка молба за услуга. Ако не могат да се приложат стандартни цени за ремонт, необходима е минимална поръчка за покупка. Можете да получите стандартните цени за ремонт, като се свържете с упълномощен център за ремонт на HP.
Оторизиран подпис:
Телефон:
Адрес за плащане:
 
 
Специални указания за плащане:

HP Color Laserjet CP2020 Формуляр за информационни услуги