Изглед отстрани и отпред

Изглед отстрани и отпред


HP Color Laserjet CP2020 owl wa front Изглед отстрани и отпред

1
Изходна касета (събира 125 листа стандартна хартия)
2
Изходящо разширение за носители размер Legal
3
Предна вратичка на принтера (осигурява достъп до печатните касети)
4
Тава 1 (многоцелева тава)
5
Тава 2 (събира 250 листа стандартна хартия и осигурява достъп при засядания)
6
Опционална тава 3 (събира 250 листа стандартна хартия)
7
Ключ на захранването
8
Контролен панел
9
DIMM капак (за добавяне на допълнителна памет)

HP Color Laserjet CP2020 Изглед отстрани и отпред