Използване на клавишите за бърз достъп за влизане в Help Viewer (екран Помощ)

Използване на клавишите за бърз достъп за влизане в Help Viewer (екран Помощ)
   

Използване на клавишите за бърз достъп за влизане в Help Viewer (екран Помощ)

Следните теми описват как можете да се движите в това ръководство за потребителя.

  • Използване на F6 за превключване между Navigation (Панел за навигиране) и Topic Pane (Панел с теми)
  • Клавиши за бърз достъп за Help Viewer (екран Помощ)
  • Клавиши за бърз достъп за полето Contents (Съдържание)
  • Клавиши за бърз достъп за полето Index (Индекс)
  • Клавиши за бърз достъп за полето Search (Търсене)
  • Клавиши за бърз достъп за полето Favorites (Предпочитани)

Забележки

  • Има също и команди от менюто за бърз достъп, които можете да използвате чрез клавиатура.
  • Клавишите за бърз достъп работят и с вторични и изскачащи прозорци.
  • Всеки път, когато използвате клавиш за бърз достъп от Navigation pane (Панел за навигация), губите фокус в Topic pane (Панел с теми). За да се върнете в Topic pane (Панел с теми), натиснете F6.
  • Квадратчето Match similar words (Съвпадение на подобни думи) в полето Search (Търсене) ще бъде отметнато, ако сте го използвали при последното търсене.

HP Color Laserjet CP2020 Използване на клавишите за бърз достъп за влизане в Help Viewer (екран Помощ)